Bewonerscomité Korvelseweg

Browsing the "Gemeente informatie" Category

Veiligheid en overlast melden

Melden, melden, melden. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Zowel bij gemeente, Bewonerscomité, ondernemers als politie is bekend dat er op sommige momenten en op bepaalde plekken overlast is. Deze overlast uit zich op verschillende manieren zoals verkeerd geparkeerde [...]

juli 18, 2016 Gemeente informatie, Nieuws

Nieuwe Kamerverhuurregeling

Maandagavond 27 mei werd in de raadscommissie Vestigingsklimaat de nieuwe voorgestelde Kamerverhuurverordening en Woningleegstands verordening behandeld. (De zogenaamde Huisvestingsverordening). Zie de commissiestukken HIER. Agendapunt 9. Zie ons eerder bericht HIER. [...]

juni 2, 2013 Gemeente informatie

Toekenning subsidieskorve

B&W van Tilburg heeft besloen de volgende subsidies toe te kennen.Een flink aantal van deze instellingen hebben een vestiging in onze buurt. : Subsidieverlening stedelijk kompas, preventie en maatschappelijke steunsystemen 2013 1. De volgende jaarlijkse subsidies 2013 verlenen voor onderstaande [...]

juni 2, 2013 Gemeente informatie, Nieuws
Nieuwe voorwaarden kamerverhuur

Nieuwe voorwaarden kamerverhuur

In onze straat zijn veel panden in gebruik als kamerverhuur. Door de gemeente zijn nu nieuwe voorwaarden opgesteld om een vergunning daarvoor te kunnen krijgen. Zie HIER. Wel dient het nog door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. [...]

juni 2, 2013 Gemeente informatie

Vogeltelling

Vanaf april tot half oktober 2013 wordt er door Bureau Waardenburg (in opdracht van de gemeente Tilburg) een nulmeting naar gebouwbewonende vleermuizen en vogels uitgevoerd. Het gebied waar dit gebeurt, is het gebied tussen de ringbanen, Groenewoud, Stappegoor en West [...]

april 28, 2013 Gemeente informatie, Nieuws

Wegwerkzaamheden kruispunt Ringbaan Zuid – (Oude) Goirleseweg

Informatie van de gemeente: Hierbij een vooraankonding van geplande werkzaamheden aan het kruispunt aan de Ringbaan Zuid – (Oude) Goirleseweg. Aanleiding: De kruising Ringbaan-Zuid/Goirleseweg is een zgn. blackspot. Om de verkeersveiligheid van dit kruispunt te verbeteren past de gemeente de [...]

maart 27, 2013 Gemeente informatie, Nieuws

Nieuwe bakken voor papier, gft, restafval en plastic

De gemeente gaat binnenkort beginnen met het verspreiden van de nieuwe duobakken waarmee nu ook thuis plastic kan worden opgevangen. Een bekend euvel is dat mensen doorgaans geen zin hebben een stuk te lopen, fietsen of zelfs auto te rijden [...]

maart 27, 2013 Gemeente informatie, Nieuws

Graffiti

Nu loopt er voor de wijk Trouwlaan en binnenkort voor de wijk StAnna een zogenaamd grafitti project. De gemeente verwijdert alle grafitti van gebouwen. Ook zal men daarna na melding bij het meldpunt de graffiti verwijderen gedurende 1 jaar. De [...]

maart 27, 2013 Diversen, Gemeente informatie, Nieuws