Bewonerscomité Korvelseweg

Browsing the "Lintenplan" Category

Winkellinten Korvel en Besterd

Een impressie van de winkels aan de linten Korvel en Besterd. [...]

september 2, 2013 Lintenplan, Nieuws, Ondernemers

Lintenplan

Zie ons eerder bericht HIER. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft het college heeft in de vergadering van 2 juli het volgende besloten over het lintenplan: Structuurvisie Linten in de Oude Stad 1) Vaststellen van de ´reactienota Structuurvisie Linten in [...]

augustus 13, 2013 Lintenplan

Lintenplan / Bestemmingsplan ter inzage

Vanaf vandaag tot 3 juni a.s. ligt de aanpassing van het bestellingsplan ter inzage. Deze 6e aanpassing gaat over het lintenplan. Tot 3 juni kunt U een beroep instellen, mits U zienswijzen ingediend hebt. Zie tevens ons vorig bericht over [...]

april 28, 2013 Lintenplan, Nieuws
Collegebesluit over Tilburgse Linten

Collegebesluit over Tilburgse Linten

Toekenning subsidie obv reclamebelasting aan Stichting Tilburgse Linten (besluit d.d. 5 maart 2013)Het college besluit 1. aan de Stichting Tilburgse Linten een jaarlijkse subsidie te verlenen van €75.000,- voor activiteiten, projecten en ondersteuning van de linten Korvel en Besterd. 2. [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Lintenplan

Lintenplan

D66 en PvT hadden tijdens de commissievergadreing aangegeven dat ze de aanpassing zouden bespreken in de fractie. Blijkbaar heeft dit tot niets geleid want dit voorstel is een hamerstuk gebleven in de vergadering van de gemeenteraad. En is accoord gehamerd. [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Lintenplan in raadsvergadering

Lintenplan in raadsvergadering

Maandag 4 maart werd de invulling van het lintenplan d.m.v. een aanpassing van het bestemmingsplan behandeld. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008, 6e herziening raadsvoorstel. Zie HIER. Notitie behandeling zienswijzen 131. Zie HIER . Bijlagenota wijzigingen. Zie HIER. Zie ons eerder bericht HIER. [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Inspreken Lintenplan

Inspreken Lintenplan

Onalngs heeft Theo Cuijpers van het Bewonerscomité ingesproken bij de commissie die gaat over het Lintenplan.HIER kunt U dat inspreken en de reacties van de diverse raadsleden horen. Klik op de geopende pagina agendapunt 7 aan en het betreffende onderwerp gaat [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Antwoord zienswijzen Lintenplan

Antwoord zienswijzen Lintenplan

We hebben een antwoord ontvangen op onze ingediedne zienswijzen. Alles wordt afgewezen. Zie het antwoord van de gemeente HIER. A.s. maandag is er een vergadreing avn de commissie die hierover gaat. Ook wordt dit deel van het lintenplan dan besproken. WIJ [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Raadscommissie Lintenplan

Raadscommissie Lintenplan

De raadscommissie “Vestigingsklimaat” die gaat over het lintenplan vergadert a.s. maandagavond vanaf 2-.30 uur. Punt 2 op de agenda is het lintenplan. Het volgende staat geagendeerd: 2 Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008 (delen Korvelseweg en Meelstraat 28 en [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Zienswijzen lintenplan afgewezen

Zienswijzen lintenplan afgewezen

Zoals blijkt uit het collegevoorstel van 5 februari j.l. zijn alle ingediende zienswijzen (dus ook die van ons) afgewezen. Dit lezen we in de besluitenlijst van week 6: 21 Raadsvoorstel gewizigde vaststelling bestemmingplan Oude Stad Zuidwest 2008 (delen Korvelsweg en Meelstraat [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws