Bewonerscomité Korvelseweg

Korvelseweg 10 ShoesMe

Met DIT bericht informeerden wij U over de bouwaanvraag van dit kantoorpand.

De welstandscommissie heeft over deze aanvraag het volgende geoordeeld:

Op basis van de voorliggende stukken kan de commissie zich geen goed oordeel vormen. Zij verzoekt de aanvraag te completeren met detailtekeningen van de gevel aan de straatzijde. De commissie stemt, in navolging op het vooradvies, in met de hoofdopzet van het plan en verwacht een correcte (bij deze bouwstijl passende) detaillering en materialisering. Het gaat dan om de profilering van de kozijnen, de bovenlichten, de natuurstenen banden, het hardsteen, de gootconstructie etc. M.b.t. de accentuering van de entreepartij vraagt de commissie zich af of hier sprake is van een overschrijding van de voorgevelrooilijn (en/of van bouwen op gemeentegrond). De commissie merkt op dat zij de sprong niet essentieel vindt. Het lijkt rustiger voor het totale gevelbeeld om deze sprong achterwege te laten en subtieler met een eventuele accentuering om te gaan. Wellicht kunnen beschikbare middelen beter worden besteed aan de kwaliteit van de bouwmaterialen voor deze bijzondere gevel (kwaliteit voordeur etc).

Reageer op dit bericht