Bewonerscomité Korvelseweg

Zienswijzen lintenplan afgewezen

Zoals blijkt uit het collegevoorstel van 5 februari j.l. zijn alle ingediende zienswijzen (dus ook die van ons) afgewezen.

Dit lezen we in de besluitenlijst van week 6:

21 Raadsvoorstel gewizigde vaststelling bestemmingplan Oude Stad Zuidwest 2008 (delen Korvelsweg en Meelstraat 28 en 34h)
De Raad voorstellen
1. Het bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008, 6e herziening (delen Korvelseweg en Meelstraat 28 en 34h) gewijzigd vast te stellen.
2. De ingebrachte zienswijzen zoals weergegeven onder punt 1, 2 en 4 van bijlage 3 ongegrond te verklaren.
3. De ingebrachte zienswijzen zoals weergegeven onder punt 3 van bijlage 3 gedeeltelijke gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
4. De wijzigingen over te nemen, zoals weergegeven in bijlage 4 Nota van wijzigingen van bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008, 6e herziening (delen Korvelseweg en Meelstraat 28 en 34 h).
5. Het groepsrisico externe veiligheid te aanvaarden.
6. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Klik hier voor de bijbehorende nota »

Klik hier voor de bijbehorende nota »(1129Kb)

Klik hier voor de bijbehorende nota »

Klik hier voor de bijbehorende nota »

Reageer op dit bericht