Bewonerscomité Korvelseweg

Antwoord zienswijzen Lintenplan

We hebben een antwoord ontvangen op onze ingediedne zienswijzen. Alles wordt afgewezen.

Zie het antwoord van de gemeente HIER.

A.s. maandag is er een vergadreing avn de commissie die hierover gaat. Ook wordt dit deel van het lintenplan dan besproken. WIJ GAAN TIJDENS DIE AVOND INSPREKEN zoat er misschien nog iets gered kan worden.

Reageer op dit bericht