Bewonerscomité Korvelseweg

Lintenplan in raadsvergadering

Maandag 4 maart werd de invulling van het lintenplan d.m.v. een aanpassing van het bestemmingsplan behandeld.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008, 6e herziening raadsvoorstel. Zie HIER.

Notitie behandeling zienswijzen 131. Zie HIER .

Bijlagenota wijzigingen. Zie HIER.

Zie ons eerder bericht HIER.

Reageer op dit bericht