Bewonerscomité Korvelseweg

Wegwerkzaamheden kruispunt Ringbaan Zuid – (Oude) Goirleseweg

Informatie van de gemeente:

Hierbij een vooraankonding van geplande werkzaamheden aan het kruispunt aan de Ringbaan Zuid – (Oude) Goirleseweg.
Aanleiding:
De kruising Ringbaan-Zuid/Goirleseweg is een zgn. blackspot. Om de verkeersveiligheid van dit kruispunt te verbeteren past de gemeente de kruising aan en komt er een extra hekwerk t.h.v. het terrein van Willem II – stadion (voorkomen schuin oversteken kruising). Deze aanpassing komt ook de verkeersdoorstroming ten goede.
Planning werkzaamheden:

Maandag 22 april t/m vrijdag 10 mei 2013:

Enexis renoveert gasleiding Oude Goirleseweg (speciale methode buis-in-buis vanwege monumentale bomen).
Afhankelijk van de stand van zaken rondom Willem II (degradatie of nacompetitie) starten de vervolg werkzaamheden van de gemeente Tilburg aan de kruising
Degradatie: werkzaamheden van maandag 13 mei tot en met zondag 9 juni 2013.
Nacompetitie: werkzaamheden van maandag 27 mei tot en met zondag 24 juni 2013.
Fase 1: werkzaamheden Oude Goirleseweg (ongeveer 2 weken)
Fase 2: werkzaamheden Goirleseweg (ongeveer 2 weken)
Fase 3: werkzaamheden kruispunt Ringbaan-Zuid/Goirleseweg (laatste weekend)

Werkzaamheden richting + aansluiting Dr. Hub. van Doorneweg op Ringbaan-Zuid: gelijktijdig met eerdergenoemde fases uitgevoerd (werkzaamheden VRI’s).

De officiele bewonersbrief met meer gedetailleerde informatie (verkeersoverlast, omleidingen ed.) volgt nog.

Projectleider is Frank Martens van de afd. Projectmanagement

Reageer op dit bericht