Bewonerscomité Korvelseweg

Collegebesluit over Tilburgse Linten

Toekenning subsidie obv reclamebelasting aan Stichting Tilburgse Linten
(besluit d.d. 5 maart 2013)Het college besluit
1. aan de Stichting Tilburgse Linten een jaarlijkse subsidie te verlenen van €75.000,- voor activiteiten, projecten en ondersteuning van de linten Korvel en Besterd.
2. De subsidievoorwaarden 2013 voor de Stichting Tilburgse Linten vast te stellen.

Klik HIER voor de bijbehorende nota »

Klik HIER voor de bijbehorende nota »

Klik HIER voor de bijbehorende nota »

Klik HIER voor de bijbehorende nota »

Klik HIER voor de bijbehorende nota »

Reageer op dit bericht