Bewonerscomité Korvelseweg

Korvelseweg 86

In de vergadering van welstand van 27 maart j.l. is dit plan aan de orde geweest. Hier het verslag:

De heer Van den Hout (architect) is in de vergadering aanwezig en presenteert het aangepaste ontwerp voor de gevels (raam openingen) van de opbouw op het pand Korvelseweg 86. In een eerder stadium heeft de commissie ingestemd met de hoofdvorm van de opbouw. Zij heeft dat in eerdere adviezen uitgebreid gemotiveerd. In de vorige vergadering heeft de commissie gevraagd om meer interactie aan te brengen tussen de bekleding/schil (als solitair object) en de raam openingen. De commissie was van mening dat hierin nog een kwaliteitsslag gemaakt kon worden.

Reageer op dit bericht