Bewonerscomité Korvelseweg

Vogeltelling

Vanaf april tot half oktober 2013 wordt er door Bureau Waardenburg (in opdracht van de gemeente Tilburg) een nulmeting naar gebouwbewonende vleermuizen en vogels uitgevoerd. Het gebied waar dit gebeurt, is het gebied tussen de ringbanen, Groenewoud, Stappegoor en West (Blaak, Zorgvlied, De Reit, ’t Zand en Wandelbos).
Dit houdt in dat er overdag, maar ook in de avonduren en in de vroege ochtend onderzoek wordt gedaan en dat er dan 2 tot 5 mensen met zaklamp en vleermuisdetector rondlopen of rondfietsen die zich veelal concentreren op gebouwen/huizen in de wijk. Deze mensen hebben een brief bij zich van de gemeente waarin staat dat ze dit onderzoek in opdracht van de gemeente Tilburg doen.
Het kan zijn dat bewoners de handelingen van de onderzoekers van Bureau Waardenburg ‘verdacht’ vinden. Daarom willen wij graag dat wijkagenten e.d. op de hoogte zijn van deze werkzaamheden.

De globale planning: vleermuizen (mede afhankelijk van het weer).
week 19 t/m 24: vleermuizenonderzoek vooral in de avonduren. Dan wordt er vanaf zonsondergang tot 01.00 uur met 2 personen gewerkt. Heel af en toe zal er in deze periode ook een ochtendronde plaatsvinden. Dat is van af circa 03.30 uur tot 06.30 uur.
week 25 t/m 30: vooral ochtendrondes vanaf circa 03.00 tot 06.00 uur. Er wordt dan met 3 tot 5 mensen tegelijk gewerkt.
Week 30 t/m 42: zowel in de ochtenduren als in de avonduren kunnen er 2 tot 5 personen aan het werk zijn.
De globale planning: met name huismus en gierzwaluwen (mede afhankelijk van het weer)
Week 16 t/m 18: onderzoek te fiets en te voet naar boombewonende vogels (sperwer, buizerd, boomvalk en roek). Met name aan de randen van onderzoeksgebied en in oudere parken en boomgroepen, solitaire bomen en bosjes en slecht toegankelijke gebieden.
Week 18 t/m 20: overdag wordt op de fiets door de straten gegaan (met name gericht op nestlocaties huismus).
Juni: gehele maand wordt met name overdag door de straten gefietst en gelopen (met name gericht op territoria en nestlocaties van de gierzwaluw).
Tijdens het hierbovengenoemde vleermuisonderzoek wordt tijdens de avond- en ochtendschemering ook onderzoek gedaan naar gierzwaluwen.
De namen van de personen die het onderzoek uitvoeren zijn:
– Floris Brekelmans
– Erik Korsten
– Jeroen Brandjes
– Liewe Anema
– Peter Twisk

Reageer op dit bericht