Bewonerscomité Korvelseweg

Korvelseweg 61

Dit is het complex waar vroeger het audiologisch centrum en een AmRo bank in zat. Het is de laatste tijd omgebouwd tot een appartementencomplex.

Nu is er voor dit pand een vooradvies ingewonnen door de gemeente zelf bij de welstandscommissie. Dit verzoek is gedaan door St. Jos Bedaux. De commissie is tot de volgende conclusie gekomen:

De dakkapel voldoet niet aan de criteria van de welstandsnota (paragraaf 11.3.4.1 Welstandsnota 2012). De commissie ziet, gelet op de architectuur van het gebouw, geen reden af te wijken van het vastgestelde beleid.

De dakkapel concurreert met de oorspronkelijke dakkapel, is te grof gedetailleerd en verstoort de oorspronkelijke kwaliteit van het pand. De commissie is tevens van mening dat met de nieuwe pui de oorspronkelijke verhouding in de gevel ernstig wordt verstoord. De kleurstelling van de pui en de indeling van de raamopeningen passen niet bij deze architectuur. Het oorspronkelijke contrast tussen een donkere plint en een lichte bovenbouw is verloren gegaan.

Het betreft hier een interessant en waardevol pand. De commissie adviseert derhalve om niet in te stemmen met de afwijking van de verleende vergunning. Het bevreemdt haar dat hieromtrent al mondelinge toezeggingen zijn gedaan.

Wat is er aan de hand: Er is door de eigenaar van het pand op twee essentiele punten afgeweken van de bouwvergunning. Een verkeerde dakkapel en een verkeerde pui op de begane grond.

Op dit moment bestuderen wij de zaak en bekijken we of we St.Jos Bedaux zullen steunen in hun verzet.

Het gemeentelijk dossiernr is : Z-WABO_VO-2013-00889-01

We houden U op de hoogte.

Reageer op dit bericht