Bewonerscomité Korvelseweg

Nieuwe Kamerverhuurregeling

Maandagavond 27 mei werd in de raadscommissie Vestigingsklimaat de nieuwe voorgestelde Kamerverhuurverordening en Woningleegstands verordening behandeld. (De zogenaamde Huisvestingsverordening). Zie de commissiestukken HIER. Agendapunt 9.

Zie ons eerder bericht HIER.

Reageer op dit bericht