Bewonerscomité Korvelseweg

Monumentale bomen

korveladmin 13 augustus 2013 Groen Geen reacties op Monumentale bomen

De monumentale bomenlijst van de gemeente Tilburg wordt geactualiseerd. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 18 juni 2013 de ontwerp Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen vastgesteld. Op deze conceptlijst staan alle bomen in de gemeente Tilburg die een monumentale status hebben. Een boom kan monumentaal worden vanwege bijvoorbeeld zijn omvang (>250 cm stamomtrek) of leeftijd (80 jaar of ouder). Op de nieuwe ontwerp lijst staan nu circa 3.400 monumentale bomen (zowel particulier als openbaar). Voor bomen die op deze lijst staan wordt in principe geen kapvergunning gegeven.

Tilburgers die een monumentale boom op hun grondgebied hebben kunnen voor het onderhoud een bijdrage krijgen van de gemeente. Dit geld komt uit het fonds Reserve Bomen. De bijdrage bedraagt ten hoogste 50 procent van de totale kosten van het onderhoud met een maximum van 5000 euro. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een boom aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • De boom moet een levensverwachting hebben van 10 jaar of ouder
  • De boom is 80 jaar of ouder
  • De omtrek van de boom moet minimaal 250 cm zijn (gemeten op 1,3 meter boven het maaiveld. Meet de dikste stam als het om een boom met meerdere stammen gaat)
  • De boom heeft een cultuurhistorische waarde. Denk aan herdenkingsbomen, naambomen, markeringsbomen, kruis/kapelbomen
  • De boom heeft een natuurwetenschappelijke waarde: de boom biedt bijvoorbeeld huisvesting aan zeldzame dieren of planten
  • De boom heeft een bijzondere vorm, zeldzame omvang/soort of heeft een bijzondere standplaats

De ontwerp Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen ligt van 1 juli tot en met 25 augustus 2013 ter inzage in de Stadswinkel in het centrum. Ook is hij onderaan deze tekst te downloaden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over uw boom/bomen die op deze lijst staan, dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar paula.paulus@Tilburg.nl of te bellen tel: 013 – 542 8720.
U kunt ons ook schrijven:
Gemeente Tilburg
t.a.v. Paula Paulus (TBRUISB)
postbus 90155
5000 LH Tilburg

Lijst met monumentale bomen in onze straat zie HIER.

Zie de kaart HIER

Reageer op dit bericht