Bewonerscomité Korvelseweg

Achterstallig onderhoud panden

Het is jammer dat niet alle huiseigenaren even zuinig zijn op hun panden.  Nog spijtiger is als het gaat om panden die vanwege hun architectonische schoonheid en hun bijdrage aan het verhaal van de stad en de omgeving tot het erfgoed van iedereen behoren. Daarom staan ze ook vaak op monumentenlijsten. Van de eigenaren wordt verwacht dat ze onderhouden en de gemeente heeft een taak om daarop toezicht te houden. Er zijn in onze buurt meerdere panden waar toezicht en het aanspreken van eigenaren aan de orde zijn. Graag zouden we willen dat de gemeente deze eigenaren aanspreekt op hun onderhoud en indien nodig maatregelen treft.

Het gaat om de volgende panden (dit zijn o.i de meeste schrijnende gevallen)

Korvelseweg 86.
De eigenaar wilde het pand rendabel maken en had daarvoor  vergroting nodig. De gemeente heeft daarom toestemming gegeven voor de hoedendoos op het dak. Van verbeterde rentabliteit is niets gebleken. Op het dak slingeren  nog bouwmaterialen en grote delen van het pand zijn verveloos.

De volgende voorbeelden komen van het Korvelplein 214.
Deze wordt als studentenhuis gebruikt. Het pand verloedert langzaam.  Dat zal niet liggen aan de opbrengsten uit de huur van de kamers. Volgens de bewoners lekt het bij regen en moeten bedden worden verzet.

Laatste ergerniswekkende situatie die we willen voorleggen is de hoek Korenbloemstraat en Korvelplein, het oude cafépand. Aan de voorzijde is een stuk dakgoot vervangen maar de zijkant ziet er ook heel beroerd uit.

Wij zouden graag zien dat de gemeente eigenaren aanspreekt, afspraken maakt en toeziet op de naleving daarvan.

Reageer op dit bericht