Bewonerscomité Korvelseweg

Toekomstvisie – visieplan

Het concept visieplan staan online. Met dit visieplan willen we duidelijk maken aan o.a. de gemeente en waar het naar toe moet gaan met Korvelseweg. Welke ontwikkelen zijn gewenst en welke niet. We willen natuurlijk dat het visieplan zo breed mogelijk gedragen wordt door de bewoners van de korvelseweg endus willen graag ook uw mening horen. Via het contactformulier of per email aan info@www.korvel.com kunt u uw reactie kenbaar maken.

Lintenplan

De linten horen bij Tilburg, aan de lintenstructuur kun je opmaken hoe Tilburg is ontstaan en gegroeid. Ze vertegenwoordigen daarom een impliciete kwaliteit die uitgebouwd kan worden. Helaas is dit in verleden niet goed gebeurd daarom is door de gemeente een lintenplan opgesteld. Alle informatie over het lintenplan kunt u hier bekijken.

Burgerpanel Tilburg – de Linten

Sinds begin 2006 heeft Tilburg een burgerspanel. Het Burgerpanel Tilburg is een vaste groep mensen die een aantal keer per jaar benaderd wordt met het verzoek om hun mening te geven over zaken die in Tilburg spelen. Deze onderwerpen worden aangedragen door de gemeenteraad, het gemeentebestuur of door een beleidsafdeling van de gemeente. De panelleden worden via een e-mail uitgenodigd om op internet een vragenlijst in te vullen.
In oktober 2007 is het burgenpanel gevraagd naar Linten. De linten zijn de oude belangrijke straten in Tilburg. De Korvelseweg hoort hier natuurlijk ook bij. De uitkomst van dit panelonderzoek kunt hier nalezen. Hoewel de uitkomst niet specifiek over de Korvelseweg gaat, geeft het onderzoek wel een duidelijk beeld van hoe de Tilburgers over o.a. de Korvelseweg denken, en wat er veranderd zou moeten worden.