Bewonerscomité Korvelseweg

Browsing the "lintenplan" Tag

Lintenplan / Bestemmingsplan ter inzage

Vanaf vandaag tot 3 juni a.s. ligt de aanpassing van het bestellingsplan ter inzage. Deze 6e aanpassing gaat over het lintenplan. Tot 3 juni kunt U een beroep instellen, mits U zienswijzen ingediend hebt. Zie tevens ons vorig bericht over [...]

april 28, 2013 Lintenplan, Nieuws
Lintenplan

Lintenplan

D66 en PvT hadden tijdens de commissievergadreing aangegeven dat ze de aanpassing zouden bespreken in de fractie. Blijkbaar heeft dit tot niets geleid want dit voorstel is een hamerstuk gebleven in de vergadering van de gemeenteraad. En is accoord gehamerd. [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Antwoord zienswijzen Lintenplan

Antwoord zienswijzen Lintenplan

We hebben een antwoord ontvangen op onze ingediedne zienswijzen. Alles wordt afgewezen. Zie het antwoord van de gemeente HIER. A.s. maandag is er een vergadreing avn de commissie die hierover gaat. Ook wordt dit deel van het lintenplan dan besproken. WIJ [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Raadscommissie Lintenplan

Raadscommissie Lintenplan

De raadscommissie “Vestigingsklimaat” die gaat over het lintenplan vergadert a.s. maandagavond vanaf 2-.30 uur. Punt 2 op de agenda is het lintenplan. Het volgende staat geagendeerd: 2 Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2008 (delen Korvelseweg en Meelstraat 28 en [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws
Zienswijzen lintenplan afgewezen

Zienswijzen lintenplan afgewezen

Zoals blijkt uit het collegevoorstel van 5 februari j.l. zijn alle ingediende zienswijzen (dus ook die van ons) afgewezen. Dit lezen we in de besluitenlijst van week 6: 21 Raadsvoorstel gewizigde vaststelling bestemmingplan Oude Stad Zuidwest 2008 (delen Korvelsweg en Meelstraat [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws