Collegebesluit over Tilburgse Linten

Toekenning subsidie obv reclamebelasting aan Stichting Tilburgse Linten (besluit d.d. 5 maart 2013)Het college besluit 1. aan de Stichting Tilburgse Linten een jaarlijkse subsidie te verlenen van €75.000,- voor activiteiten, projecten en ondersteuning van de linten Korvel en Besterd. 2. [...]

maart 27, 2013 Lintenplan, Nieuws