Lintenplan

Documenten


Rapport Bilan
buro bilan heeft in opdracht van de gemeente Tilburg een inventarisatie gemaakt van de bebouwing aan de linten. Hierbij is een selectie gemaakt van "ensembles". Ensembles zijn groepen naast elkaar gelegen bebouwing die behoudenswaardige elementen bevatten. Het rapport op deze website geeft alleen de selectie van de "verlengde" Korvelseweg. Voor het gehele rapport verwijze wij u door naar de website van de gemeente Tilburg.

Lijst waardevolle ensembles
De lijst van ensembles met hun waardeoordeel zoals dat is samengesteld door buro Bilan.


Leidraad
In de leidraad geeft de gemeente aan hoe ze in de toekomst de verschillende linten wil gaan behandelen, wat de uitgangpunten zijn en wat er bereikt moet worden.

Woonprofiel
Statistische gegevens voor wonen en bedrijvigheid aan de linten


raadsvoorstel - Promotie linten in de oude stad
bijlage 1 - Dynamiek bedrijvige linten
bijlage 2 - Verslag stadsdebat
Bijlage 3 - Prijsvraag
bijlage 4 - Historisch erfgoed
Het raadsvoorstel om geld vrij te maken voor de promotie van de linten en de daarbij behorende bijlages