Bewonerscomité Korvelseweg

Dossiers – Herinrichting Korvelplein

In het voorjaar van 2009 wordt het Korvelplein gerenoveerd. Op dit moment worden de plannen ontwikkeld. Inmiddels hebben we 2 vergaderingen gehad met de betrokken gemeente-ambtenaren. Ook winkeliersvereniging Korvel Vooruit is aangeschoven.

Tijdens de eerste vergadering leek het erop dat dit plan bedacht was om de huidige verkeerssituatie te verbeteren en de groenvoorziening te versterken. Wij waren dan ook zeer optimistisch dat een aantal gevaarlijke situaties van dit plein aangepakt zouden worden. Plus dat het groen op het plein versterkt zou worden. (Zoals de oude boom die nu nog tussen het fietspad en de rijweg staat tegenover de afrit naar de Diepenstraat volwaardig in het plantsoen op te nemen.)
Bij de tweede vergadering werden een aantal tekeningen getoond met diverse mogelijkheden maar toen bleek dat het vooral ging om fietspaden te realiseren die aansloten op het sternet. In die vergadering werd ook duidelijk dat Korvel Vooruit de bestaande situatie wil handhaven.
Derhalve werd er door hen verzocht om onderzoek te doen naar de verkeersstromen naar de Korvelseweg bij eventuele aanpassing van het plein.

Het conceptrapport hiervan is inmiddels klaar maar de gemeente weigert dit aan ons of aan Korvel Vooruit te overhandigen. Dit zal pas NA aanpassing gebeuren. Wat hebben ze te verbergen vroegen zowel wij als Korvel Vooruit zich af. Daarom is Korvel Vooruit met ons rond de tafel gaan zitten en hebben we gezamenlijk de betrokken projectleider van de gemeente (met een afschrift naar verantwoordelijk wethouder Aarts) een brief gezonden. In deze brief verzoeken wij om behalve dit conceptrapport ook de eigenlijke reden van aanpassing van het Korvelplein te benoemen: Versterking van het plein of een fietsknooppunt maken. De brief kunt U hier vinden. Op 16 januari hebben wij van de gemeente antwoord gekregen op het verzoek om het conceptrapport in in te zien. Dit antwoord kunt u hier nalezen.

Zie voor de laatste stand van zaken hier.